Søndermølle

Kajak

Foreningens navn

Søndermølle Kultur og Naturcenter

Adresse

Vinkelvej 40, 8800 Viborg

Kontaktoplysninger

Lennart Bo Kristiansen
Tlf.: 87 87 32 25
Mail: soendermoelle@viborg.dk

Hjemmeside / sociale medier

https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Kulturtilbud/Kulturhuse/Soendermoelle

Hvad kan vi tilbyde i vores forening:

Søndermølle danner rammen om Outdoor aktivitetsdage.

Den selvejende institution Søndermølle blev stiftet 14. maj 2002 og har til formål at skabe fleksible rammer og udfoldelsesmuligheder for kultur- og fritidsaktiviteter med et almenkulturelt indhold, primært for foreninger m.v. der beskæftiger sig med natur og miljø relaterede emner/temaer.
Oprindeligt hører Søndermølle til egnens ældste kornmøller, givetvis blev den grundlagt allerede i begyndelsen af 1300-årene. Møllen var først ejet af nonnerne på Asmildkloster og siden af skiftende godsejere

Udover at levere rammerne for dagen tilbyder Søndermølle også kajakture på søen, kajaklege på land samt kost og livsstilsforedrag.

Læs mere om oplægget her:

Kost og livsstils foredrag
Fra tanken til handling

For at kunne træffe sunde og fornuftige valg er det vigtig at have de rette forudsætninger.
Det handler ikke kun om det man spiser, det handler om hele ens livsstil og ens livsglæde.
For at starte en ny livsstil skal man have motivation. Motivationen for et sundere og gladere liv kan
man ikke købe sig til den skal komme inde fra. Man kan dog inspireres til at finde sin indre motivation
Her er det jeg kommer på banen lad mig inspirere DIG til at finde DIN indre motivation!
Jeg kan give dig rammene for at opnå dine drømme ved at give dig en forståelse for de valg du
har taget indtil nu samt de valg du tager fremover. Kom og hør mere til outdoor aktivitetsdag d. 5.
maj på Søndermølle kl. 11 eller kl. 13 i den lille sal.

Sidst opdateret: 18.04.2018