Om os

HVORFOR arrangerer vi aktivitetsdage på Søndermølle?

Maja Pilgaard, IDAN, 2016

Naturen er den mest populære arena for idrætsaktivitet blandt voksne. 55% af de idrætsaktive voksne, foretrækker at være i naturen, når de dyrker idræt. I rapporten peges der yderligere på, at danskerne i stadig stigende omfang efterspørger fleksible motions tilbud.

Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd, Viborg Trail Arena, og DGI Midtjylland ønsker at styrke foreninger, der laver aktiviteter i det fri. Vi ønsker at fremme synligheden og muligheden for at få endnu flere aktive i de foreninger, der deltager i aktivitetsdage på Søndermølle. Aktivitetsdage skal være en rugekasse for nye medlemmer til de forskellige foreninger, men også en rugekasse for afprøvning nye tiltag, nye samarbejder, for derigennem at udvikle på både deltager, forening og aktivitet.

HVAD er aktivitetsdag for noget?

En aktivitetsdag er en dag, hvor foreningen viser, hvad de kan. Man kan vel kalde det for en form for “levende visitkort”. Der er ingen begrænsning i tilbudsrammen, programmet lægges efter de aktiviteter, som alle deltagende foreninger byder ind med. Dagen er som udgangspunkt gratis for deltagere. Foreningerne, dækker selv evt. egne udgifter i forbindelse med arrangementet og stiller frivilligt op. Det betyder at deltagerne kan prøve en eller flere aktiviteter på dagen, og kan komme og gå, som de har lyst. De fleste foreninger tilbyde noget for både nybegyndere og de øvede. Det at foreningerne tager højde for alder og køn, har vist sig også at give mange deltagere på dagen. Nogle aktiviteter kan naturligt være kom og prøv, i løbet af hele dagen.

HVORDAN kommer man med som forening?

Vi kan løbende optage nye foreninger til aktivitetsdagen, og glæder os til at få jer med. Det er nemt at blive en del af Viborgs aktivitetsdage på Søndermølle.

Kontakt os

Tinna Ølholm Jørgensen DGI Midtjylland
Mail: Tinna.oelholm.joergensen@dgi.dk
Mobil: 40 37 34 84

Pia Viller Arendt Viborg Idrætsråd
Mail: pia@viborgidraetsraad.dk
Mobil: 3118 6316

Lisbeth Jørgensen Viborg Kommune
Mail: llj@viborg.dk
Mobil: 87 87 30 08

Henrik Karlsen Viborg Trail Arena
Mail: karlsen@viborgtrailarena.dk
Mobil: 20 68 30 30

Megatrend 1 Danskerne ønsker at være mere aktive udendørs
Megatrend 2 Danskerne ønsker let tilgængelige og fleksible motionstilbud
Megatrend 1 + 2 = Aktivitetsdage på Søndermølle

Sidst opdateret: 11.04.2018