Viborg Idrætsråd

Bevægelse og natur er et godt match, - og efterspørges af mange idrætsudøvere, som foretrækker at dyrke sport i naturen. Disse idrætsudøvere ønsker vi at få vist det stærke foreningsfællesskabet, som findes i de lokale outdoor idrætsforeninger.

Derfor ønsker Viborg Idrætsråd i samarbejdet med DGI, Viborg Kommune og Viborg Trail Arena, at være med til at understøtte de lokale foreninger, som tilbyder outdoor idrætsaktiviteter, og dermed være med til at synliggøre de mange tilbud som findes i lokalområdet, og på sigt også gerne være med til, at rekruttere nye medlemmer til de lokale outdoor idrætsforeninger. Dette er således i god tråd med, at vi samtidig ønsker vi at understøtte Viborg Kommunes bevægelses- og idrætspolitik.

Viborg Idrætsråd deltager i planlægningen og afholdelsen af dagen, og vi stiller samtidig markedsførings- og tilmeldingsplatformen FIT DEAL til rådighed for aktivitetsdagen.

Viborg Idrætsråd repræsenterer 50 idrætsgrene, 130 idrætsforeninger og 35.000 aktive idrætsudøvere.

Vores vision er, at Viborg Kommune bliver det bedste sted i Danmark, at være idrætsforening og frivillig leder.

Vi hjælper frivillige, foreninger og kommune med blandt andet rådgivning, høringssvar, netværk, events, nyheder, regnskab, analyser, udviklingsprojekter, materialeleje, foreningsstart og meget mere, endvidere er vi sekretariat for Generation Handball, FIT DEAL og Viborg Elite.

Viborg Idrætsråd ønsker at understøtte idrætsforeninger, så Viborg Kommunens borgere har adgang til en mangfoldighed af idrætstilbud og gode aktive rammer præget af sundhed. Vi ønsker samtidig at bakke aktivt op om de lokale foreningers virkelyst og initiativ.

Kontaktperson

Pia Viller Arendt
Breddeidrætskonsulent
Mail:pia@viborgidraetsraad.dk
Direkte tlf: 31 18 63 16

Sidst opdateret: 16.03.2018