Viborg Kommune

I Viborg Kommune vil vi gerne være flere der er aktive. Flere der bevæger sig i foreningen, institutionen, skolen og på arbejdet. Flere der bruger aktiv transport i hverdagen. Og ikke mindst flere der er aktive i familien og de andre fællesskaber, hvor vi har mulighed for idræt og fysisk aktivitet.

Viborg Kommune har derfor vedtaget en ny politik for bevægelse – Viborg i bevægelse -politik for idræt og motion. Denne politik deler DGI’s og DIF’s vision Bevæg dig for livet, om at 75% af befolkningen skal være aktive i 2025 -og 50% heraf i en forening. Vi tror på at der skal et bredt og organiseret samarbejde til for at fastholde de nuværende aktive borgere i Viborg Kommune. Vi skal sammen udvikle eksisterende aktiviteter, skabe nye tilbud og sikre tidssvarende faciliteter.

Ændrede fritidsvaner stiller i dag store krav til at foreningernes aktiviteter. Andre fællesskaber agerer i dag hurtigere på nye trends og sikre generelt mere fleksible rammer. For at foreningerne fortsat kan være et attraktivt fællesskab er det væsentligt at understøtte og udvikle disse (”Viborg Kommune i Bevægelse -politik for idræt og motion” (2017)).

Outdoor aktivitetsdage sætter i den grad fokus på nytænkning, udvikling, fleksibilitet og fællesskab. Vi ønsker dels at være med til at sætte fokus på alle de fantastiske frivillige der yder en indsats i foreningerne og give dem en mulighed at mødes i et fællesskab hvor de kan lade sig inspirere af hinanden og skabe nye netværk på tværs af idrætsgrene. Og dels at inspirere endnu flere borgere til fysisk aktivitet og bevægelse i fællesskab med andre i den fantastiske natur omkring Søndermølle.

Kontaktperson

Lisbeth Ladegaard Jørgensen
Idrætskonsulent
Mail: llj@viborg.dk
Direkte tlf.: 87 87 30 08

Sidst opdateret: 16.03.2018